Νέα

Οι νέες εγκαταστάσεις μας.

Μάρτιος 14, 2014

Η εταιρεία HELLAS BOX συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία , παρά την γενικότερη κρίση , αποπεράτωσε την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στo ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας το οποίο βρίσκεται μετά την Κερατέα, παράλληλα με την λεωφόρο Λαυρίου.

Συγκεκριμένα: Ποταμού 5Β, ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας, Θέση Ζαπάνι – ΤΚ 19001

Οι υπέρ σύγχρονες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν :

• 1600 mχώρο παραγωγής.

• Αποθήκες για την Ά ύλη και την αποθήκευση των έτοιμων προς παράδοση προϊόντων.

• Γραφεία.

Share this post:
Οι νέες εγκαταστάσεις μας.

1 comment

Join the conversation
  • manager - Αύγουστος 4, 2016 reply

    sdadasd

Join the conversation