Σκαφάκια Τροφίμων

Τα Θερμοδιαμορφωμένα σκαφάκια μπορεί να είναι ένα ανοικτό, επίπεδο σκαφάκι σχεδιάσμένο και διαμορφωμένο σε συγκεκριμένο σχήμα ώστε να περιέχει μεμονωμένα στοιχεία.

Μια άλλη χρήση για τα σκαφάκια είναι να περιέχουν μεμονωμένα κομμάτια τα οποία είναι μέρος ενός μεγαλύτερου προϊόντος. Το γεμάτο σκαφάκι ολισθαίνει σε μία εξωτερική συσκευασία, προστατεύοντας τα μέρη στο εσωτερικό. Συνδυάστε ένα διάφανο πλαστικό σκαφάκι αυτού του τύπου με ένα κουτί και αφήστε το προϊόν σας μιλήσει για τον εαυτό του!

Περιγραφή